لطفا منتظر بمانید .....

کارت ها > کارت ملی

کارت ملی هوشمند

3 سال پیش در اردبیل


کد ملی 33 * * * * 1462

توضیحات مژدگانی: 100,000 تومان

کارت ملی هوشمند خودم را بانام ونام خانوادگی (قاسم جمالی متولد۱۳۳۹ش ش  ۶۱۳نام پدر سعادت قلی) در مقابل دستگاه خودپرداز درب ورودی شهرک
منظریه درروزدوازدهم اسفند ماه سال۱۳۹۹ (ه .ش).
گم کرده ام
گم شده
کارت ملی هوشمند

نشان کردنگزارش مشکل آگهی

شرایط و قوانین